Rättsliga meddelanden

Om oss

Denna sida (och de andra sidorna som hänvisas på denna sida) innehåller villkoren under vilka vi kommer att förse dig med de produkter (Produkter) som visas i vår onlinebutik (Butik) på www.tablebed.com. Läs dessa leveransvillkor noggrant innan du beställer produkter från butiken.

www.tablebed.com är en webbplats som drivs av Tablebed Ab. Vårt affärs-ID är 2820085-6 och vår postadress är Nunnegatan 4, 20700 Åbo.

Tillgänglighet till service

Vår butik är avsedd för kunder som bor i Finland. Tyvärr kan vi inte acceptera beställningar av konsumenter där leveransen skulle ske utanför Finland. Om du vill beställa produkter utomlands, kontakta vår kundservice info(at)tablebed.com.

Kundbehörighet

Genom att beställa produkter från butiken bekräftar du att du är i laglig ålder eller har tillstånd från dina föräldrar.

Upprättande av avtalet

(a) Avtalet skapas när du bekräftar din beställning i butiken, klickar för att acceptera dessa villkor och göra betalningen på något sätt vi accepterar (betalningsmetoder). (b) Vi förbehåller oss rätten att avbryta en beställning om priset på produkten i butiken var uppenbart oriktigt eller om produkten är exceptionellt otillgänglig. (c) Om vi ​​måste avbryta en beställning återbetalar vi inköpspriset omedelbart.

Pris på produkter

(a) Priset för produkterna är det pris som anges i transaktionen, såvida det inte har uppstått ett fel i prissättningen, vilket också är uppenbart för kunden. (b) Produktpriserna inkluderar moms till den sats som anges för varje produkt. (c) Produktpriserna inkluderar inte fraktkostnader om inte annat anges för en produkt. (d) Produktpriserna kan ändras när som helst. Produktens pris kommer emellertid att vara vad det var vid köptillfället, såvida det inte finns något fel i det pris som nämns i punkt 7. (a).

Vårt ansvar

(a) våra produkter är av god kvalitet och passar för deras normala användning. (b) Om någon av produkterna inte uppfyller kraven i avsnitt 8 (a), kommer vårt ansvar att begränsas till produktens pris om inte tillämplig lag kräver ett större ansvar. (c) Under inga omständigheter är vi ansvariga för följdskador, ekonomiska eller oförutsebara skador. (d) Vi ansvarar inte för vårdslöshet eller förseningar till följd av händelser, regeringsförbud eller andra liknande omständigheter utanför vår kontroll eller inflytande eller som i övrigt allmänt anses vara force majeure.

Nedladdningar

Alla immateriella rättigheter (“IPR”) för det verbala innehållet, fotografier och andra bilder, såväl som modellerna och teknologin för produkterna som beskrivs i materialet i denna publikation (“Innehåll”) ägs av Tablebed Ab, och alla rättigheterna till innehållet undanhålls utom i den utsträckning som Tablebed Ab uttryckligen har tillåtit. Immateriella rättigheter inkluderar, men är inte begränsade till, upphovsrätten till verbalt innehåll och översättningar av verbalt innehåll, foton och bilder, varumärket för namnet Tablebed, designrättigheterna för produkterna, produktrelaterade teknologipatent och ansökningar om sådana. Ingen användningsrätt eller andra rättigheter beviljas till immateriella rättigheter, och obehörig användning av innehållet kan anses vara ett brott mot Tablebed Ab:s immateriella rättigheter. Användaren får inte, utan Tablebeds Ab:s uttryckliga skriftliga tillstånd, reproducera, modifiera, publicera eller på något annat sätt använda denna publikation för andra ändamål än den interna utvärderingen av Tablebed Ab:s produkter.

Bilder

Verbalt innehåll, fotografier och andra bilder, produktbroschyrer och allt annat material (“Innehåll”) på Tablebed Ab:s webbplats är upphovsrättsskyddat av Tablebed Ab, och alla rättigheter till innehållet är reserverade förutom i den utsträckning som Tablebed Ab uttryckligen har tillåtit, och Innehåll som är föremål för otillåten användning anses bryta mot Tablebed Ab:s immateriella rättigheter. Tablebed Ab ger användaren en begränsad licens att ladda ner bilder av Tablebed Ab:s produkter för internt och icke-kommersiellt bruk endast för att utvärdera produkterna. Utan Tablebed Ab:s uttryckliga skriftliga tillstånd får användaren inte kopiera bilder till en annan webbplats, använda dem i sitt eget marknadsförings- eller försäljningsmaterial, redigera bilder eller överföra dem till ett annat format eller använda dem på något annat sätt än vad som anges ovan.

Tvister

Vi kommer främst att försöka förmedla alla tvister relaterade till handeln och dess användning. Men om medlingen misslyckas måste ärendena lösas i Helsingfors tingsrätt eller, i fallet med en konsumentkund, i den lägre domstolen i hans eller hennes hemvist. (b) Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttviststyrelsen (www.kuluttajariita.fi/sv). Innan saken tas till konsumenttviststyrelsen måste konsumenten kontakta konsumentråd från det lokala registret.

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor som vi anser nödvändiga. De villkor som gäller vid transaktionstillfället gäller för varje enskild transaktion.