Register- och dataskyddsredogörelse

Det här är Tablebed Ab:s register- och dataskyddsredogörelse som följer personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1. REGISTERINNEHAVARE

Tablebed Ab (“Tablebed”) FO-nummer 2820085-6 Nunnegatan 4, 20700 Åbo info@tablebed.com

2. REGISTRETS ANSVARSPERSON

Dine Renfors, info@tablebed.com, +358407005223

3. HUR OCH FÖR VAD ANVÄNDER VI INFORMATIONEN

Tablebed använder uppgifterna om webbshopens kunder för att hantera beställningar, sköta kundkontakter och för direktmarknadsföring. Dessutom använder vi uppgifterna om våra webbsajtsbesökare i analytiksyfte.

4. DE INSAMLADE UPPGIFTERNA

Av kunder som registrerar sig eller gör en beställning samlar vi in följande information:

 • för- och efternamn;
 • e-postadress;
 • postadress;
 • telefonnummer;
 • grad eller yrke, intressen, hobbyer och andra motsvarande uppgifter
 • övriga tilläggsuppgifter som kunden ger;
 • beställnings- och leveranshistoria;
 • vald betalningsmetod;
 • möjlig kundkommunikation eller reklamationer;
 • samtycken eller förbud som gäller direktmarknadsföring; och
 • för företagskunder företagets namn och FO-nummer.

Dessutom kan vi hantera en del tekniska uppgifter av alla besökare på vår webbsajt. Sådana uppgifter är:

 • din IP-adress;
 • operativsystem och typ av laitetyyppi;
 • produkterna du sökt på webbsajten; och
 • sidhistoriken inom webbsajten.

5. COOKIES OCH ANALYTIKVERKTYG

Vi använder cookies för att förbättra vår webbsajts användarvänlighet och funktionalitet. Dessutom använder vi cookies för att samla analytikuppgifter och integrera konton på sociala medier till vår webbsajt. Du kan ta bort spårningen av analytikuppgifter här.

6. VARIFRÅN FÅR VI PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna som är samlade i registret fås av kunderna bl.a. via meddelanden som är sända via www-blanketter, e-post, telefon, sociala medier, kontrakt, kundkontakter och andra situationer där kunder överlåter sina uppgifter. De tekniska analytikuppgifterna sparas automatiskt under besöket.

7. TILL VEM ÖVERLÅTER VI PERSONUPPGIFTER?

Tablebed använder underleverantörer som hanterar personuppgifterna i det tekniska, affärsmässiga eller operativa utförandet, t.ex. i leveransen eller installationen av möbler för kunden, eller för faktureringen av finansinstitut. Tablebed har ett ikraftvarande avtal med samarbetspartners och underleverantörer om att uppgifterna används enligt register- och dataskyddsredogörelsen. Våra samarbetspartners överför inte uppgifterna till tredje part.

I huvudsak hanterar vi personuppgifterna inom det Europeiska ekonomiska området. Uppgifterna kan ändå inom den rådande lagstiftningen flyttas utanför EU och det Europeiska ekonomiska området, om det tekniska utförandet av Tablebeds tjänst så förutsätter. Av samarbetspartners utanför EU förutsätter vi att de fyller kraven I register- och dataskyddsredogörelsen när det gäller överförandet av uppgifter. Vi säkrar överförandet av personuppgifterna utanför EU med Europeiska komissionens modellavtalsformuleringar eller med andra adekvata skyddsåtgärder, som Privacy Shield-arrangemang.

Uppgifter kan överföras till myndigheter t.ex. för att klarlägga missbruk.

8. HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar våra kunders personuppgifter endast så länge som lagstiftningen det kräver eller som det är nödvändigt för att verkställa de användningsområden som nämns ovan.

9. PRINCIPERNA FÖR SKYDDANDET AV REGISTRET

Vid hanteringen av registret är vi aktsamma och uppgifterna som hanteras elektroniskt skyddas korrekt. När registeruppgifter förvaras på internet-servrar sköts utrustningens fysiska och digitala säkerhet på ett sakenligt sätt. Tablebed ser till att de sparade uppgifterna och servrarnas användarrättigheter och andra för personuppgifternas säkerhet kritiska uppgifter används konfidentiellt och enbart av anställda till vars arbetsuppgifter det hör.

10. RÄTT ATT KONTROLLERA OCH KRÄVA RÄTTELSE

Alla personer som finns i registret har rätt att kontrollera uppgifterna som är sparade om en själv och kräva att eventuella fel rättas till eller kompletteras. Om personen vill kontrollera sina uppgifter eller rätta till dem, ska en begäran skickas skriftligt till registerhållaren. Registerhållaren kan vid behov be personen att bekräfta sin identitet. Registerhållaren svarar kunden inom tiden som bestäms i register- och dataskyddsredogörelsen (vanligtvis inom en månad).

11. ÖVRIGA RÄTTIGHETER GÄLLANDE HANTERANDET AV PERSONUPPGIFTER

En person som finns i registret har rätt att be om att uppgifterna om den personen avlägsnas från registret (“rätt att bli glömd”). Likaså har den registrerade i enlighet med de andra rättigheterna i register- och dataskyddsredogörelsen rätt att i visa situationer begränsa hanteringen av personuppgifterna. Begäran ska skickas skriftligt till registerhållaren. Registerhållaren kan vid behov be personen att bekräfta sin identitet. Registerhållaren svarar kunden inom tiden som bestäms i register- och dataskyddsredogörelsen (vanligtvis inom en månad).