Oikeudelliset huomautukset

Ladattavat tiedostot

Sanallisen sisällön, valokuvien ja muiden kuvien sekä tämän julkaisun materiaaleissa kuvattujen tuotteiden mallien ja teknologian (”Sisältö”) kaikki immateriaalioikeudet (”Immateriaalioikeudet”) omistaa Tablebed Oy, ja kaikki Sisältöä koskevat oikeudet pidätetään paitsi siltä osin, mitä Tablebed Oy on nimenomaisesti sallinut. Immateriaalioikeudet sisältävät, näihin rajoittumatta, sanallisen sisällön ja sanallisen sisällön käännösten, valokuvien ja kuvien tekijänoikeudet, Tablebed-nimen tavaramerkin, tässä kuvattujen tuotteiden mallioikeudet, tuotteisiin liittyvän teknologian patentit ja sellaisten hakemukset. Immateriaalioikeuksiin ei anneta mitään käyttöoikeutta eikä muita oikeuksia, ja Sisällön luvattoman käytön voidaan katsoa rikkovan Tablebed Oy:n immateriaalioikeuksia. Käyttäjä ei saa ilman Tablebed Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa jäljentää, julkaista tai muulla tavoin hyödyntää tätä julkaisua muuhun tarkoitukseen kuin Tablebed Oy:n tuotteiden sisäiseen arviointiin.

Kuvat

Sanallisen sisällön, valokuvien ja muiden kuvien, tuote-esitteiden ja Tablebed Oy:n verkkosivuston kaikkien muiden materiaalien (”Sisältö”) tekijänoikeuden omistaa Tablebed Oy, ja kaikki Sisältöä koskevat oikeudet pidätetään paitsi siltä osin, mitä Tablebed Oy on nimenomaisesti sallinut, ja Sisällön luvattoman käytön katsotaan rikkovan Tablebed Oy:n immateriaalioikeuksia. Tablebed Oy myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden ladata alla olevia Tablebed Oy:n tuotteiden kuvia ainoastaan sisäiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön tuotteiden arviointia varten. Käyttäjä ei saa ilman Tablebed Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa kopioida kuvia toiselle verkkosivustolle, käyttää niitä omissa markkinointi- tai myyntimateriaaleissaan, muokata kuvia tai siirtää niitä toiseen muotoon tai käyttää niitä millään muulla tavoin paitsi edellä mainitun mukaisesti.